Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 1377/2018, Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Koroška, z dne 27.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SKLEP
o ustanovitvi Centra za socialno delo Koroška
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev centra)
(1)  S tem sklepom se ustanovi Center za socialno delo Koroška (v nadaljnjem besedilu: center) ter urejajo statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem centra ter medsebojna razmerja med centrom in ustanoviteljem.
(2)  Center je univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialno varstvenih zavodov:
-  Centra za socialno delo Dravograd, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Dravograd v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 01403-44/2006/4 z dne 14. 3. 2006,
-  Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Radlje ob Dravi v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 01403-21/2006/5 z dne 24. 1. 2006,
-  Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Ravne na Koroškem v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 01403-51/2006/4 z dne 14. 3. 2006,
-  Centra za socialno delo Slovenj Gradec, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Slovenj Gradec v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 01403-110/2006/4 z dne 6. 6. 2006.
2. člen
(ustanoviteljstvo)
(1)  Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(2)  Center je pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda.
(3)  Center je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva.
II. IME IN SEDEŽ CENTRA TER NJEGOV PRAVNI STATUS
3. člen
(ime in sedež centra)
(1)  Ime centra je Center za socialno delo Koroška.
(2)  Skrajšano ime centra je: CSD Koroška.
(3)  Sedež centra je v Slovenj Gradcu, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec.
(4)  Za poslovanje s tujino se uporablja naziv Koroška Social Work Centre.
4. člen
(žig centra)
Kadar center ne izvršuje javnih pooblastil, uporablja žig okrogle oblike in premera 35 mm z grbom Republike Slovenije v njegovi sredini. Na obodu sta izpisana ime v slovenskem jeziku in sedež centra.
III. DEJAVNOST CENTRA
5. člen
(dejavnost centra)
(1)  Center opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: uredba) razvršča v:
-  O84.300 Dejavnost
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih