Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 1378/2018, Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Zasavje, z dne 27.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SKLEP
o ustanovitvi Centra za socialno delo Zasavje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev centra)
(1)  S tem sklepom se ustanovi Center za socialno delo Zasavje (v nadaljnjem besedilu: center) ter urejajo statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem centra ter medsebojna razmerja med centrom in ustanoviteljem.
(2)  Center je univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialno varstvenih zavodov:
-  Centra za socialno delo Hrastnik, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Hrastnik v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 552-21/2004-1 z dne 5. 10. 2004,
-  Centra za socialno delo Trbovlje, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Trbovlje v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 01403-56/2006/4 z dne 14. 3. 2006,
-  Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, ustanovljenega z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo Zagorje ob Savi v javni socialno varstveni zavod, št. 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 in št. 552-18/2004-1 z dne 5. 10. 2004.
2. člen
(ustanoviteljstvo)
(1)  Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(2)  Center je pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda.
(3)  Center je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva.
II. IME IN SEDEŽ CENTRA TER NJEGOV PRAVNI STATUS
3. člen
(ime in sedež centra)
(1)  Ime centra je Center za socialno delo Zasavje.
(2)  Skrajšano ime centra je: CSD Zasavje.
(3)  Sedež centra je v Trbovljah, Mestni trg 5A, 1420 Trbovlje.
(4)  Za poslovanje s tujino se uporablja naziv Zasavje Social Work Centre.
4. člen
(žig centra)
Kadar center ne izvršuje javnih pooblastil, uporablja žig okrogle oblike in premera 35 mm z grbom Republike Slovenije v njegovi sredini. Na obodu sta izpisana ime v slovenskem jeziku in sedež centra.
III. DEJAVNOST CENTRA
5. člen
(dejavnost centra)
Center opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
-  O84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
-  Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih