Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 1384/2018, Pravilnik o vpisu v srednje šole, z dne 27.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o vpisu v srednje šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se ureja razpisni, prijavni, izbirni in vpisni postopek v redno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, gimnazij, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega in maturitetnega tečaja v javnih in zasebnih srednjih šolah, ki se financirajo iz državnega proračuna na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: šole).
II. RAZPISNI POSTOPEK
2. člen
(razpis za vpis)
(1)  Vpis v začetni letnik izobraževalnega programa se izvede na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
(2)  Razpis za vpis vsebuje:
1.  ime in sedež šole,
2.  ime izobraževalnega programa,
3.  kraj izvajanja izobraževalnega programa,
4.  trajanje izobraževanja,
5.  število vpisnih mest,
6.  pogoje za vpis,
7.  predvidene ukrepe v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav,
8.  merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa,
9.  roke in postopke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa,
10.  navedbo dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti ob prijavi na razpis in ob vpisu,
11.  druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje.
(3)  Razpis na predlog šol pripravi in uskladi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki zagotovi tudi opravljanje strokovnih in administrativno tehniških nalog v zvezi s pripravo razpisa.
(4)  Šola si k obsegu vpisa pridobi soglasje ministra.
(5)  Roke za izvajanje postopkov in nalog v zvezi s pripravo in objavo razpisa za vpis ter prijavo kandidatov za vpis in izvedbo izbirnega postopka (v nadaljnjem besedilu: rokovnik) določi minister, pristojen za srednje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(6)  Rokovnik za naslednje šolsko leto, ki se začne 1. septembra, se objavi do 15. oktobra tekočega leta.
3. člen
(kandidati, ki sodelujejo v razpisu)
(1)  Število vpisnih mest, določenih v razpisu, velja za kandidate, državljane Republike Slovenije, Slovence brez slovenskega državljanstva, državljane drugih držav, članic Evropske unije, državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, začasni zaščiti razseljenih oseb oziroma tujcih, in za kandidate, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
(2)  Drugi tujci se lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta.
(3)  V skupnem razpisnem postopku lahko sodeluje tudi zasebna srednja šola, ki izvaja izobraževalne programe iz 1. člena tega pravilnika, če v roku, določenim z rokovnikom, ministrstvu pošlje podatke v zvezi z razpisnim
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih