Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 4120/2018, Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, z dne 29.12.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI
(ZIURKOE)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)  Ta zakon ureja interventne ukrepe pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2)  Interventni ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvedejo zaradi odvrnitve tveganja za onesnaževanje okolja in zdravja ljudi ter zaradi doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.
2. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1.  družba je družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki ima okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
2.  izvajalec javne službe je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ali izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
3.  komunalna odpadna embalaža je odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek v skladu s predpisom iz 1. točke tega člena;
4.  nosilec skupnega načrta je nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s predpisom, ki ureja ravnaje z odpadnimi nagrobnimi svečami;
5.  odpadne nagrobne sveče so nagrobne sveče v skladu s predpisom iz prejšnje točke;
6.  upravljavec pokopališča je upravljavec pokopališča v skladu s predpisom iz 4. točke tega člena, ki oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu odpadnih nagrobnih sveč;
7.  zbiralec odpadnih nagrobnih sveč je zbiralec v skladu s predpisom iz 4. točke tega člena.
3. člen
Interventni ukrepi iz 1. člena tega zakona se nanašajo na:
1.  vso komunalno odpadno embalažo, za katero do uveljavitve tega zakona ni bilo zagotovljeno ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo in
2.  vse odpadne nagrobne sveče, za katere do uveljavitve tega zakona ni bilo zagotovljeno ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
II. INTERVENTNI UKREPI PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO
4. člen
(1)  Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija), v 10 delovnih dneh od uveljavitve tega zakona pri izvajalcih javne službe izvede ogled lokacij, kjer je predhodno skladiščena ali skladiščena komunalna odpadna embalaža. Inšpekcija najmanj tri delovne dni pred ogledom o tem obvesti izvajalce javne službe in družbe. Obvestilo vsebuje tudi poziv družbam, da se ogleda lahko udeležijo, in pojasnilo o namenu ter posledicah ogleda.
(2)  Izvajalec javne službe na dan ogleda inšpekciji predloži:
1.  seznam lokacij z navedbo imena katastrske občine in parcelnih številk, kjer predhodno skladišči ali skladišči komunalno odpadno embalažo, ločeno po frakcijah, skupaj s skico, na kateri je označeno mesto na parceli, kjer je
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih