ON-LINE SEMINAR

Terjatve in položaj upnikov v postopku osebnega stečaja

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 19. 09. 2024
Čas: 9.00 - 10.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 10

Naroči    Več informacij

Kaj je on-line seminar?

 

NOVO!

Prenesite si aplikacijo Videocampus za enostavnejši ogled video seminarjev:

 

VideoCampus AppStore

ali v trgovini z aplikacijami Google Play oz. Apple App Store poiščite aplikacijo "VideoCampus" in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablico.

 

AVTORSKI KOLEKTIV

Mag. Edita Dobaj

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

mag. Aleksandra Heinzer

strokovnjakinja za DDV, članica ZDSS in zastopnica mednarodne organizacije davčnih svetovalcev (CFE) v VAT forumu.

Majda Gominšek

finančna svetovalka in ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Vsi avtorji

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

 

VAŠ PREDLOG

 

Praktične informacije
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, UL RS, št. 140/2006, spremembe: UL RS, št. 76/2008; UL RS, št. 63/2017; UL RS, št. 71/2018, UL RS, št. 104/21 in ; UL RS, št. 114/21
Zap. št. Povračila stroškov Se ne všteva v davčno osnovo do višine EUR
1 Prehrana med delom  
Za vsak dan, ko je delojemalec na delu pristoten 4 ure ali več. Prizna se tudi delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine. 6,12
Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. Prizna se tudi delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine. + 0,76/uro
2 Prevoz na delo in z dela  
Javni prevoz. 0,18 EUR vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Če je znesek, izračunan po prejšnjem stavku za posamezni mesec nižji od 140,00 evrov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 evrov mesečno.
Če javnega prevoza ni. 0,18 EUR vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Če je znesek, izračunan po prejšnjem stavku za posamezni mesec nižji od 140,00 evrov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 evrov mesečno.
Delojemalec, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine. 0,18/km
3 Dnevnice - Slovenija  
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45
Članom volilnih odborov, na podlagi predpisov o volitvah. 48,00
Dnevnice - tujina  
Odsotnost nad 14 - 24 ur. predpis Vlade
Odsotnost nad 8 - 14 ur. 75%
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 25%
Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višin in pod pogoji, ki so določeni v 1. točki te tabele. 6,12; +0,76/uro
4 Prevoz na službenem potovanju  
Prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi (računi + potni nalog). dejanski stroški računov
Prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnih avtomobilov (računi + potni nalog). dejanski stroški računov
Takse (letališke takse, peronske karte in podobno) (računi + potni nalog). dejanski stroški računov
Gorivo, če se uporablja službeno vozilo (računi + potni nalog). dejanski stroški računov
Cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage (računi + potni nalog). dejanski stroški računov
Uporaba lastnega prevoznega sredstva v službene namene (potni nalog). 0,37/km
Opomba: iz potnih nalogov mora biti razvidna odobritev delodajalca!  
5 Prenočevanje na službenem potovanju - Slovenija  
Do višine dejanskih stroškov (potni nalog in račun).  
Odsotnost nad 12 - 24 ur + zajtrk. dnevnica, zmanjšana za 10%
Odsotnost nad 8 - 12 ur + zajtrk. dnevnica, zmanjšana za 15%
Prenočevanje na službenem potovanju - tujina  
Do višine dejanskih stroškov (potni nalog in račun).  
Odsotnost nad 14 - 24 ur + zajtrk. dnevnica, zmanjšana za 10%
Odsotnost nad 8 - 14 ur + zajtrk. dnevnica, zmanjšana za 15%
6 Terenski dodatek  
2 dni zaporednega dela in prenočevanje izven kraja bivališča in sedeža delodajalca (prenočevanje + prehrana). 4,49
Ni zagotovljene prehrane in prenočišča. dnevnica + dejanski stroški
Delojemalcu pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi, ki najmanj dve izmeni dela izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca. 4,49
Če je bilo delojemalcu izplačano nadomestilo za ločeno življenje, se terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo na terenu vštevata v davčno osnovo, razen, če je bil delojemalec z delovnega mesta, na katerega je bil razporejen ali napoten na delo zaradi službenih potreb, poslan na teren.  
7 Nadomestilo za ločeno življenje  
Delojemalec, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine (Družina je po 8. členu Uredbe življenjska skupnost staršev in otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti oziroma največ do do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti, če se otrok redno šola. Ne glede na prejšnji stavek, je družina po 8. členu Uredbe tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.). 334
8 Jubilejna nagrada  
Za 10 let delovne dobe. 460
Za 20 let delovne dobe. 689
Za 30 let delovne dobe. 919
Za 40 let delovne dobe. 919
Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo pri zadnem delodajalcu vštevajo v davčno osnovo. Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo vštevajo v davčno osnovo.  
9 Odpravnina ob upokojitvi  
Odpravnina ob upokojitvi. 4.063
10 Solidarnostna pomoč  
Smrt delojemalca ali njegovega družinskega člana. 3.443
Težja invalidnost ali daljša bolezen ter elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delojemalca. 1.252
V kolikor se povrne stroške pogreba, se ti stroški vštevajo v 3.443 EUR.  
V kolikor se povrne stroške pogreba, se ti stroški vštevajo v 3.443 EUR.  
11 Nagrade dijakom in študentom  
Za 1. letnik 250/mesec
Za 2. letnik 300/mesec
Za 3. letnik 400/mesec
Za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo do višine 172 eur.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih