Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 1367/2022, Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, z dne 7.5.2022

PRAVILNIK
o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določa vrste vlaganj, ki se štejejo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (v nadaljnjem besedilu: vlaganja) v skladu s prvim in četrtim odstavkom 55.c člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) ter v skladu s prvim in četrtim odstavkom 65.a člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.
2. člen
(vlaganja v računalništvo v oblaku)
(1)  Za vlaganja v računalništvo v oblaku se štejejo investicija davčnega zavezanca v:
a)  vzpostavitev ali nadgradnjo računalniškega oblaka ali
b)  vzpostavitev ali nadgradnjo uporabe storitev računalniškega oblaka.
(2)  Storitev računalništva v oblaku pomeni različne računalniške storitve, ki se davčnemu zavezancu zagotavljajo prek informacijsko komunikacijske mreže z namenom večje ekonomičnosti, produktivnosti ter učinkovitosti poslovanja.
(3)  Računalniški oblak je eden ali več strežnikov, vključenih v informacijsko komunikacijsko mrežo, ki povezani skupaj opravljajo storitve računalništva v oblaku.
(4)  V znesek, ki predstavlja vlaganje iz točke a) prvega odstavka tega člena, se štejejo stroški nakupa strojne in programske opreme ter podpornih storitev za to, da oblak lahko deluje.
(5)  V znesek, ki predstavlja vlaganja iz točke b) prvega odstavka tega člena, se štejejo stroški začetne vzpostavitve ali nadgradnje uporabe storitev računalništva v oblaku, potrebni za začetek uporabe storitve ali njene nadgradnje, vključno s stroški izobraževanj zaposlenih.
(6)  Oprema iz tretjega odstavka tega člena mora ustrezati standardoma SIST EN ISO 14067 ali SIST EN ISO 14064-2.
(7)  Namestitev programske opreme iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika se ne šteje za vlaganje po tem členu.
3. člen
(vlaganja v velepodatke in umetno inteligenco)
(1)  Za vlaganja po tem členu se štejejo vlaganja v velepodatke in umetno inteligenco oziroma njun razvoj.
(2)  Za vlaganja v umetno inteligenco in velepodatke ter njun razvoj se šteje nakup ali vlaganja v razvoj programske opreme, ki za določen sklop ciljev, ki jih opredeli človek, ustvarja izhodne podatke, kot so vsebine, napovedi, priporočila ali odločitve, ki vplivajo na okolje, s katerim so v stiku.
(3)  Za vlaganja iz prejšnjega odstavka se ne štejejo vlaganja v programsko opremo, ki:
a)  uporablja podzavestne tehnike za vplivanje na vedenje osebe ali
b)  izkorišča ranljivost katere koli skupine ljudi vezano na starost, telesno
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih