Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 160/2023, Pravilnik o nacinu oznacevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga, z dne 26.1.2023

PRAVILNIK
o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik določa način označevanja prodajnih cen in cen za enoto blaga ter način označevanja prodajnih cen digitalnih vsebin ter cen storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom, in pravila v zvezi z obveznostmi podjetij pri objavi znižanja cene blaga.
(2)  S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z dne 18. 3. 1998, str. 27), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 7).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1.  »prodajna cena blaga« je cena za enoto blaga ali za določeno količino blaga skupaj z davkom in vsemi drugimi dajatvami;
2.  »cena za enoto blaga« je cena blaga skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter blaga ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenega blaga;
3.  »blago, ki se prodaja nepakirano v razsutem stanju« je blago, ki ni vnaprej pakirano in ga merimo v prisotnosti potrošnika, kolikor narava blaga to
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih