Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 1972/2014, Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, z dne 25.6.2014

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in način prijave zavezancev v Register zavezancev za informacije javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: register), način in roke prevzemanja podatkov od upravljavcev uradnih evidenc za namen vzpostavitve in vodenja registra ter način dostopa do podatkov iz registra.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1.  »AJPES« je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
2.  »zakon« je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2 in 23/14);
3.  »register« je Register zavezancev za informacije javnega značaja in pomeni informatizirano javno zbirko podatkov, v kateri se obdelujejo podatki o zavezancih za informacije javnega značaja iz prvega odstavka 3.b člena zakona;
4.  »poslovni register« je Poslovni register Slovenije in ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja poslovni register Slovenije;
5.  »sodni register« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja sodni register;
6.  »KDD« je okrajšava za Centralno klirinško depotno družbo, d.d.;
7.  »centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje;
8.  »sistem e-pooblastil« je sistem pooblastil spletnega portala AJPES, kjer so evidentirana vsa kvalificirana digitalna potrdila, vpisana v Evidenco digitalnih potrdil in tista kvalificirana digitalna potrdila, za katere uporabniki oddajo pooblastila za uporabo posameznih spletnih aplikacij portala AJPES;
9.  »uradni elektronski naslov« je uradni naslov organa, kot ga določa podzakonski akt s področja upravnega poslovanja, izdanega na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
3. člen
(vzpostavitev in vodenje registra)
AJPES
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih