Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 353/2020, Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, z dne 29.2.2020

PRAVILNIK
o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
(splošna določba)
(1)  Ta pravilnik ureja upravljanje učbeniškega sklada v osnovni šoli, osnovni šoli s prilagojenim programom in zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: osnovna šola) ter v šoli in zavodu, ki izvaja nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje ter srednje splošno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: srednja šola) ter postopek izbire učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov.
(2)  V nadaljnjem besedilu izraz »šola« pomeni vse vrste šol in zavodov, navedenih v prejšnjem odstavku.
(3)  Učbeniški sklad je namenjen učencem in dijakom.
2. člen
(učbeniški sklad)
(1)  Šola iz učbeniškega sklada izposoja oziroma daje v uporabo učbenike in drugo učno gradivo.
(2)  Učbeniški sklad je ločen del šolske knjižnice.
(3)  Učbeniški sklad je vključen v informacijski sistem COBISS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice.
3. člen
(upravljanje učbeniškega sklada)
(1)  Naloge upravljanja učbeniškega sklada (evidentiranje, izposoja, dajanje v uporabo učnega gradiva iz učbeniškega sklada, načrtovanje obnove učbeniškega sklada in podobno) izvaja knjižničar, ki ga določi ravnatelj šole (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sklada). Ravnatelj lahko določi, da naloge upravljavca sklada opravlja več knjižničarjev, po potrebi pa knjižničarju lahko zagotovi tudi pomoč pri manipulativnih opravilih.
(2)  Za delovanje učbeniškega sklada je odgovoren ravnatelj.
4. člen
(učbeniki in drugo učno gradivo iz učbeniškega sklada)
Učbeniki in drugo učno gradivo (v nadaljnjem besedilu: učno gradivo) v učbeniškem skladu so:
-  učbeniki, ki jih potrdi pristojni strokovni svet in jih šola izposoja učencem in dijakom v informacijskem sistemu COBISS, vključno s tistimi, ki so prilagojeni za učence in dijake s posebnimi potrebami,
-  učna sredstva, ki si jih v informacijskem sistemu COBISS izposodijo učitelji in so namenjena učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku (atlasi, tematske karte, slovarji, strokovni priročniki, stavnice in podobno), vključno s tistimi, ki so prilagojeni učencem in dijakom s posebnimi potrebami,
-  delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole in za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, ki jih šola daje učencem v uporabo kot končnim uporabnikom,
-  gradivo, ki ga šola prilagodi posameznim
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih