Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 358/2018, Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih, z dne 3.3.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih
1. člen
Ta pravilnik določa:
-  pogoje in način imenovanja strokovnih komisij, podrobnejša merila za določitev plačila članom strokovnih komisij,
-  način izvedbe javnega natečaja in
-  višino denarnih nagrad avtorjem umetniških del, izbranih na javnem natečaju.
2. člen
Pri pripravi in izvedbi javnega natečaja morajo biti upoštevana načela enakopravnosti, konkurence, anonimnosti, strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti strokovne komisije ter načelo javnosti.
3. člen
(1)  Za izbiro umetniških del v investicijskih projektih investitor imenuje strokovno komisijo za izbiro umetniških del (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
(2)  Strokovno komisijo sestavlja od tri do sedem članov, ki jo po njihovem predhodnem soglasju imenuje predstojnik investitorja. Investitor izmed članov imenuje predsednika.
(3)  Strokovno komisijo sestavljajo strokovnjaki s seznama strokovnjakov, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter drugi člani, ki jih imenuje investitor po lastni izbiri, med katerimi mora biti obvezno projektant arhitekture investicijskega projekta. Večina članov se imenuje s seznama strokovnjakov, praviloma s področja, za katerega se predvideva poraba sredstev.
(4)  Strokovna komisija se imenuje za čas do zaključka javnega natečaja.
(5)  Strokovno komisijo sestavljajo izključno fizične osebe, ki niso povezane z udeleženci natečaja. Član strokovne komisije se mora v primerih dejanskega ali navideznega nasprotja interesov in če je s članom strokovne komisije v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, v skladu z Zakonom o partnerski zvezi izločiti iz strokovne komisije.
4. člen
(1)  Ministrstvo vodi seznam strokovnjakov za izbiro umetniških del, na katerega se uvrstijo strokovnjaki, ki delujejo na področju likovnih umetnosti (kiparstva, slikarstva, oblikovanja, fotografije, kritike), intermedijske umetnosti, notranje in krajinske arhitekture ter kulturne dediščine.
(2)  Strokovnost kandidata se preverja na podlagi referenc (življenjepisa, Cobbisa, priporočil in podobno) za zadnjih pet let njegovega dela na področju iz prejšnjega odstavka, na katerem kandidat deluje. Če je za opravljanje
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih