Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 4003/2015, Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, z dne 1.1.2024

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
gradbenih dejavnostiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
0056/2024
01.01.2024
I. OBLIGACIJSKI DEL - Splošno
1. člen
(Uvodna določba)
(1)  Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo širše ravni (v nadaljevanju KPGD) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z zakoni.
(2)  KPGD je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, katerega sestavni del je tudi tarifna priloga.
2. člen
(Izvedbena dolžnost)
(1)  Stranki te kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
(2)  Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.
3. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
4. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce, člane podpisnikov te kolektivne pogodbe, ki pridobitno in kot glavno dejavnost, vpisano v Poslovni register Slovenije opravljajo eno naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (v nadaljevanju SKD 2008):
B Pridobivanje rudnin in kamnin:
8.110 Pridobivanje kamna
8.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
C Industrija gradbenih materialov:
23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
23.510 Proizvodnja cementa
23.520 Proizvodnja apna in mavca
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.640 Proizvodnja malte
23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
23.700 Obdelava naravnega kamna
F Gradbeništvo:
41. Gradnja stavb
42. Gradnja inženirskih objektov
43. Specializirana gradbena dela
(2)  To KPGD lahko uporabljajo tudi delodajalci, ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi ali sorodnimi z dejavnostmi s prejšnjega odstavka.
5. člen
(Osebna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, opredeljenih v določbah o stvarni veljavnosti te kolektivne pogodbe.
(2)  Za poslovodne delavce in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, razen, če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju, v obsegu, kot je to določeno v kolektivni pogodbi.
(4)  Določbe te kolektivne pogodbe veljajo tudi za delavce, ki pri delodajalcih kot uporabnikih opravljajo delo na podlagi napotila delodajalca, pri katerem so v delovnem razmerju in sicer glede tistih pravic, obveznosti in odgovornosti in v obsegu, kot to določa zakon.
6. člen
(Časovna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih