Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 813/2019, Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu, z dne 30.3.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V PRIMERU IZSTOPA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE BREZ SPORAZUMA O IZSTOPU
(ZUVIZK)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta zakon ureja določena vprašanja v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) brez sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU v skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 13) (v nadaljnjem besedilu: izstop).
2. člen
(načelo enakega obravnavanja)
(1)  Določbe tega zakona se uporabljajo, če Združeno kraljestvo zagotovi državljanom Republike Slovenije, njihovim družinskim članom ter preživelim osebam enako obravnavo v zvezi s posameznimi pravicami, ki jih Republika Slovenija s tem zakonom zagotavlja državljanom Združenega kraljestva, njihovim družinskim članom in preživelim osebam.
(2)  Prejšnji odstavek se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, njihove družinske člane in preživele osebe ter za določbe II. in IV. poglavja tega zakona.
II. PREBIVANJE
3. člen
(prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov z veljavnim potrdilom o prijavi prebivanja, potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenjem za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenjem za stalno prebivanje za družinskega člana EU)
(1)  Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno potrdilo o prijavi stalnega prebivanja ali dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa potrdilo o prijavi stalnega prebivanja oziroma dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
(2)  Državljan Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno potrdilo o prijavi prebivanja, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih