Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2449/2018, Pravilnik o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo, z dne 28.7.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo
I. SPLOŠNO
1. člen
(1)  Ta pravilnik ureja postopek izdajanja tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: prometna infrastruktura), imenovanje in način dela koordinacijskega odbora in tehničnih odborov za pripravo tehničnih specifikacij za prometno infrastrukturo(v nadaljnjem besedilu: TSPI), pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSPI, razvrščanje TSPI v tematska poglavja in način njihovega označevanja, način dela, naloge in pristojnosti koordinacijskega odbora in tehničnih odborov, stroške dela tehničnih odborov ter poslovanje z dokumentacijo pri pripravi TSPI.
(2)  Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za delovanje stalnih in občasnih delovnih skupin, ki delujejo v okviru tehničnih odborov.
2. člen
(1)  TSPI pripravljajo tehnični odbori, ki jih imenuje direkcija, pristojna za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija). Za direkcijo opravlja naloge organiziranja, koordiniranja in vodenja priprave TSPI DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
(2)  Sredstva za pripravo in izdajo TSPI zagotovijo organi in družbe, ki so pristojne za vodenje investicij na področju državne prometne infrastrukture.
II. IMENOVANJE KOORDINACIJSKEGA ODBORA
3. člen
(1)  Koordinacijski odbor usmerja in spremlja pripravo TSPI.
(2)  Koordinacijski odbor deluje v okviru ministrstva, pristojnega za promet, ustanovi pa ga minister, pristojen za promet.
(3)  Minister, pristojen za promet, imenuje predsednika koordinacijskega odbora, ki je praviloma vsakokratni državni sekretar ministrstva, pristojnega za promet.
(4)  Člane koordinacijskega odbora imenuje minister, pristojen za promet, izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, upravljavcev javne prometne infrastrukture, javne agencije, pristojne za železniški promet Republike Slovenije, in gospodarske družbe iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(5)  Mandat predsednika in članov koordinacijskega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(6)  Tehničnega sekretarja koordinacijskega odbora imenuje predsednik koordinacijskega odbora izmed strokovnih delavcev družbe iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(7)  Tehnični sekretar ni član koordinacijskega odbora in nima pravice glasovanja.
(8)  Sklep o ustanovitvi koordinacijskega odbora in imenovanju predsednika in članov koordinacijskega odbora ter tehničnega sekretarja se vroči vsem imenovanim.
4. člen
(1)  Koordinacijski odbor imenuje v razširjeno sestavo koordinacijskega odbora (v nadaljnjem besedilu: širša sestava koordinacijskega odbora) najmanj šest in največ dvanajst članov izmed predstavnikov fakultet, inštitutov, gospodarstva, strokovnih zbornic, občin in drugih zainteresiranih deležnikov, ki delujejo na področju načrtovanja, gradnje in
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih