Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 3039/2018, Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, z dne 12.10.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)  Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: register), v katerega se za samostojno opravljanje dela v lekarniški dejavnosti vpisujejo farmacevtski strokovni delavci.
(2)  Za izvajanje z zakonom določenih nalog zbornica zbira, evidentira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
-  vsebino in obliko registra,
-  pogoje za vpis v register in izbris iz njega,
-  postopek vpisa v register,
-  pravice in dolžnosti registriranega farmacevtskega strokovnega delavca.
3. člen
(1)  Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v register, je farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica.
(2)  Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:
-  magister farmacije/magistra farmacije,
-  magister farmacije specialist/magistra farmacije specialistka.
4. člen
(1)  Zbornica ravna s podatki iz registra v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zbornica upravlja z registrom kot upravljavec zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
(2)  Podatki v registru niso javni, razen podatka o osebnem imenu in priimku, strokovnem naslovu ter datumu vpisa v register in izbrisa iz registra, ki se lahko objavijo na spletni strani zbornice.
II. REGISTER
5. člen
Register se vodi v elektronski obliki.
6. člen
(1)  Register vsebuje naslednje podatke o farmacevtskem strokovnem delavcu:
1.  priimek in ime,
2.  datum in kraj rojstva,
3.  naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
4.  enotna matična številka občana,
5.  državljanstvo,
6.  podatke o listini, s katero dokazuje
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih